2023-01-01
Vi har infört blåögdhetsfrihets-intyg, antingen kan ni få föräldrarna verifierade av veterinär och skicka in till klubben. Eller så kan ni vid första vaccineringen kolla upp kullen istället för att förenkla för er ifall hanen inte är eran. Varför har vi då gjort detta? I Sverige är nog detta ännu inte ett problem, men för att ligga steget innan har vi valt att införa intyg på att katten inte har DBE. DBE (Dominant Blue Eye) är redan förbjudet inom de flesta förbund, ändå fortsätter uppfödare att föda upp dessa. Då inget förbund kräver ögonfärg vid registrering, annat än på höggradigt vita, kan uppfödare fortsätta föda upp DBE genom att helt enkelt inte säga något om ögonfärgen. Att kräva att alla uppger ögonfärg är inte rimlig. Det kan ta lång tid för färgen att utvecklas och blir krångligt inte bara för nya. Men då blå färg speglar i rött istället för i gult är det enkelt att fastställa att kattungen inte är blåögd, även om den ännu är ung, bara genom att lysa i ögonen och se om det återspeglar i rött eller gult.
 

20210915 
Tillåtelse för avel på polydaktyli tillåts från och med årsmötet.
Se uppdaterade regler. Gäller endast polydaktyl parad med icke polydaktyl.

20210815
Dubbelt medlemskap gäller för medlemsskap och stamnamn i ACA endast.
Gäller endast för registrering av F1:a, denna skall vid kull registeras om till Göteborgskatten som alla andra katter från annat förbund.