Print

Stamnamn Godkända i FGK

Dessa stamnamn är nyregistrerade i FGK, men kan senare ha överflyttats till andra förbund!
Listan finns enbart för att andra förbund skall kunna ha insikt i vilka stamnamn vi nyregistrerat här för att undvika dubbletter av registrerade stamnamn.

Dragonstone

2020

Crea Diem's

2020
Maine Elements 2020
Lazylo 2020
Noréns 2020
Queen LeLe's 2020
Skogsrået 2021

Alis

2021
Snötösen's 2021
Neptunuskatten's 2022
Amanska's 2022
Spinnrocken's 2024
Hits: 4252