Presentation av uppfödare i FGK

 Dagdrivarn

Webbsida: http://www.dagdrivarn.se
FB:https://www.facebook.com/dagdrivarn
Testar HD: Ja inom Hälsoprogram
Testar HCM: Ja inom Hälsoprogram
Utparning: Ja 

 Magyl's  Webbsida: https://www.magyls.se/
FB: 
Testar HD: Ja inom Hälsoprogrammet
Testar HCM: Ja inom Hälsoprogrammet
Utparning: Ja 
 Mångravs Webbsida: https://www.mangravsmco.se/
FB: https://www.facebook.com/groups/449444552564439
Testar HD: Ja inom Hälsoprogrammet
Testar HCM: Ja inom Hälsoprogrammet
Utparning: Ja
 Neptunuskatten's Webbsida: https://neptunuskattens.se/
FB: https://www.facebook.com/groups/1086409512052316
Testar HD: Ja inom Hälsoprogrammet
Testar HCM: Ja inom Hälsoprogrammet
Utparning: Ja
  Trollungen Webbsida: http://www.trollungen.eu
FB: 
Testar HD: Ja inom Hälsoprogrammet
Testar HCM: Ja inom Hälsoprogrammet
Utparning: Ja